Dersom du ønsker å vite mer om Tri Pluss, ta kontakt på:

T: 450 36 466
E: os@tripluss.no

Velkommen til TRI PLUSS

Tri Pluss er et holdingselskap, hvis formål er å generere avkastning gjennom drift av eiendom og norske selskaper. Samt foreta investeringer i aksjer, renter og råvarer for sine aksjonærer.

Tri Pluss er et selvstendig AS, som selv står for tegning av nye aksjonærer, investeringer og det som måtte være.

Eier du aksjer i noen av selskapene under, så er Tri Pluss AS interessert å kjøpe disse. Ta kontakt for tilbud.